Podpořili jsme

Další akce, kterou mohla nadace podpořit je rekonstrukce hradu Kunzov. Hrad Kunzov je nemovitá kulturní památka, která se nachází mezi obcemi Radíkov a Hrabůvka u Hranic, v okrese Přerov. V úmyslu je hrad zrekonstruovat a zpřístupnit široké veřejnosti. Veškeré práce budou provedeny s ohledem na zachování původního rázu hradu, s ohledem na požadavky a pod dohledem Národního Památkového Ústavu a Ministerstva kultury České republiky.

Prohládněte si fotogalerii.