Nadace
THE
HORACEK GROUP
FOUNDATION

pomáháme především tam,
kde to nejvíce potřebují
.... hlavou a srdcem

Ochrana práv dětí a mládeže

Ochrana práv dětí a mládeže

Podpora seniorů a handicapovaných

Podpora seniorů a handicapovaných

Charitativní pomoc osobám v tíživých životních situacích

Charitativní pomoc osobám v tíživých životních situacích

Ochrana lidských práv a jiných humanitárních hodnot

Ochrana lidských práv a jiných humanitárních hodnot

Podpora projektů týkajících se rozvoje kultury a kulturních tradic

Podpora projektů týkajících se rozvoje kultury a kulturních tradic

Nadace THE HORACEK GROUP FOUNDATION, která svou činnost realizuje zejména formou finančních příspěvků konkrétním jednotlivcům a nekomerčním právnickým osobám. Nadace tak například přispěla na činnost mosteckého spolku Diahelp, který se zaměřuje na pomoc dětem, které trpí diabetem. „Sám mám syna a uvědomuji si, jaké máme štěstí, že je zdravý. Proto jsem rád, že mohu pomoci dětem a jejich rodinám, které se bohužel musí potýkat s větší nepřízní osudu,“ říká zakladatel nadace a předseda představenstva Tomáš Horáček, MBA, DBA, MPA.  Nadace přispívá také na kulturní akce v domovech seniorů a nezapomíná ani na hendikepované z center sociálních služeb, pro které organizuje návštěvy kin a divadelních představení.

„Rádi bychom spolupracovali na dlouhodobějších projektech. Jakákoliv pomoc i jednorázová je určitě přínosná, ale vidět kontinuitu pomoci v delším časovém horizontu znamená umět ji také lépe vyhodnotit i cílit. Jsme otevřeni a připraveni smysluplně pomáhat,“
zakladatel nadace Tomáš Horáček
MENU
KONTAKT
Image